IVA

Text hesla

IVA, látka IVA, GV, 2-dimetylaminoetyl(dimetylamido)fluórfosfát — voj. nervovoparalytická toxická chemická látka. Bezfarebná rôsolovitá kvapalina bez výrazného zápachu obmedzene rozpustná vo vode s vysokou chemickou stálosťou; teplota varu v rozmedzí 207 až 240 °C. Vzhľadom na svoju prchavosť (je vyššia než prchavosť látky VX a nižšia než prchavosť sarínu) má v poľných podmienkach dostatočnú bojovú koncentráciu. Do zasiahnutého organizmu vniká všetkými cestami, klinické príznaky otravy sa prejavujú až tesne pred smrťou.

Zverejnené v novembri 2013.

IVA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iva-0