in iudicando criminosa est celeritas

Text hesla

in iudicando criminosa est celeritas [júdikandó kríminóza -tás; lat.] — pri súdení je unáhlenie zločinné (rýchlosť je zločinom).

Text hesla

in iudicando criminosa est celeritas [júdikandó kríminóza -tás; lat.] — pri súdení je unáhlenie zločinné (rýchlosť je zločinom).

Zverejnené v novembri 2013.

In iudicando criminosa est celeritas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iudicando-criminosa-est-celeritas