Itzamná

Text hesla

Itzamná [-cam-] —

1. v mayskom náboženstve najvyššie božstvo s univerzálnym charakterom; v solárnom aspekte manžel bohyne Ixchel. Zahŕňal v sebe aspekty všetkých bohov a princíp duality. V jeho kulte vystupujú protiklady muž – žena, slnko – dážď ap. Z jeho stotožňovania so slnkom a svetom vychádza uctievanie štyroch svetových strán. Bol považovaný za dobrotivého boha, pána plodnosti a úrodnosti, nazývaný aj Itzamná dobrej žatvy. Zobrazovaný ako jedno- alebo dvojhlavá jašterica, had alebo krokodíl, i ako starec s bezzubými čeľusťami, s očami v tvare štvorca a so zrenicami v podobe špirály;

2. meno hrdinu, ktorý podľa mayských mytologických predstáv žil pôvodne medzi Maymi na Zemi. Liečil chorých a kriesil mŕtvych. Po smrti bol zbožštený a na jeho počesť bola postavená pyramída. Podľa iných zdrojov bol prvým kňazom, vynálezcom písma, kníh a zakladateľom mesta Izamal (dnes v štáte Yucatán, Mexiko). Predpokladá sa, že na Yucatán bol jeho kult prenesený z Peténu, kolísky klasickej mayskej civilizácie.

Zverejnené v novembri 2013.

Itzamná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/itzamna