ITV

Text hesla

ITV, angl. Independent Television — najstaršia komerčná televízna sieť v Spojenom kráľovstve, od 1990 známa aj ako Channel 3. Vznikla 1955, keď jej činnosť umožnil regulačný úrad ITA (→ Independent Television Authority) s cieľom zabezpečiť konkurenciu BBC. Licenciu na vysielanie ITV vlastní niekoľko participujúcich spoločností a jej vydanie je podmienené zabezpečením časti vysielania vo verejnom záujme.

Zverejnené v novembri 2013.

ITV [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/itv