Iturbi, José

Text hesla

Iturbi, José, 28. 11. 1895 Valencia – 28. 6. 1980 Los Angeles, USA — španielsky klavirista a dirigent. Študoval na konzervatóriu vo Valencii a v Paríži. V období 1. svetovej vojny pracoval ako barový klavirista, 1918 – 22 profesor na ženevskom konzervatóriu. R. 1928 sa usadil v USA a od 1933 pôsobil ako dirigent v Mexiku. R. 1936 – 44 hudobný riaditeľ Filharmonického orchestra v Rochestri, 1956 riaditeľ symfonického orchestra vo Valencii. Účinkoval súčasne ako klavirista i dirigent v klavírnych koncertoch rôznych štýlových období, napr. W. A. Mozarta, F. Liszta, ale aj G. Gershwina (Rapsódia v modrom). Spolupracoval s filmovými režisérmi, čím získal širokú publicitu (napr. v biografickom filme A Song to Remember o F. Chopinovi boli využité obrazové sekvencie so zábermi Iturbiho klavírnej virtuozity). Často vystupoval so svojou sestrou, klaviristkou Amparo Iturbiovou (Iturbi, *1898, †1969). Premiéroval viaceré koncertantné diela pre klavír a orchester, napr. Solitude, op. 44 (1918) a Fantaisie pour piano et orchestre (1926) francúzskeho skladateľa Louisa Vierna (*1870, †1937), Piano-Rag-Music (1919) I. Stravinského a Concertino č. 1 (1925) A. Tansmana, ktoré je Iturbimu venované. Autor klavírnych a orchestrálnych skladieb na motívy španielskych ľudových tancov.

Zverejnené v novembri 2013.

Iturbi, José [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iturbi-jose