ITT

Text hesla

ITT, angl. International Telephone and Telegraph Corporation — americká holdingová spoločnosť so sídlom vo White Plains, New York, pôsobiaca vo finančnej, v obchodnej a vo výrobnej (spotrebná elektronika, produkty pre vodárenský, automobilový a vojenský priemysel) oblasti i v oblasti služieb (telekomunikácie, hotely a rôzne druhy poistenia). Vznikla 1920 z portorickej telefónnej spoločnosti (Puerto Rico Telephone, založená 1858 v meste Guaynabo v Portoriku). Pôvodným cieľom bolo vytvoriť celosvetový systém vzájomne prepojených telefónnych liniek, ale čoskoro po založení spoločnosť začala prenikať na americký a európsky trh a vďaka strategickým akvizíciám a nákupu telefónnych patentov sa stala významnou spoločnosťou zabezpečujúcou medzinárodné telefónne a telegrafné spojenie. ITT sa postupne rozrastala, najmä po 2. svetovej vojne (1959 – 79) sa jej súčasťou stalo viac ako 350 firiem. Koncom 20. stor. mala vyše 100 pobočiek na celom svete, jej kapitálové portfólio tvorili významné firmy, začiatkom 21. stor. kúpou získala ďalšie medzinárodné spoločnosti. R. 2016 došlo k reorganizácii spoločnosti, stala sa výrobcom špeciálnych komponentov pre energetické, dopravné a priemyselné trhy, jej názov sa zmenil na ITT Inc.

Zverejnené v novembri 2013.

ITT [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/itt