Itarsí

Text hesla

Itarsí — mesto v Indii v štáte Madhjapradéš na Dekanskej plošine v doline rieky Narmada juhovýchodne od mesta Bhópál; 114-tis. obyvateľov (2011). Priemysel drevársky, potravinársky, železničné depo. Dobytčie trhy. Železničný uzol. V blízkosti mesta prírodná rezervácia Bori (založená 1865) a hydroelektráreň na rieke Tawa (prítok rieky Narmada).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 5. novembra 2018.

Itarsí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/itarsi