itabirit

Text hesla

itabirit [vl. m.], aj taconit, hematitový svor, železný svor — kovovolesklá jemne šupinkatá odroda hematitu modročiernej farby. Je tvorená kremeňom (prevláda) a oxidmi železa, v menších množstvách niekedy obsahuje aj sľudy, granáty, živce a i. Nazvaný podľa miesta prvého nálezu, mesta Itabira v Brazílii (štát Minas Gerais). Ďalší výskyt: Rusko, Ukrajina, Česko, USA (Minnesota).

Zverejnené v novembri 2013.

Itabirit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/itabirit