Íšvara

Text hesla

Íšvara [sanskrit] — v indickom myslení predstava najvyššieho vládcu a stvoriteľa vesmíru (Íšvara = vládca, pán);

1. vo védach personifikácia božskej sily, kozmickej prapodstaty (Puruša), z ktorej povstal všetok prejavený svet;

2. vo védánte zosobnenie absolútna, božského princípu (→ brahma), ktorý sa vo vzťahu k fenomenálnemu svetu javí ako najvyšší boh;

3. v hinduizme, najmä v niektorých jeho hnutiach, označenie osobného boha, ktorého veriaci považujú za svojho zvrchovaného pána a sú mu bezvýhradne oddaní (→ bhakti); najčastejšie prívlastok Šivu.

Zverejnené v novembri 2013.

Íšvara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isvara