isua

Text hesla

isua — formácia archaika v záp. časti Grónska, ktoré nebolo pokryté pevninským ľadovcom. Rádiometricky stanovený vek isuy je 3,8 mld. rokov. Základnú horninovú náplň tvoria metamorfované horniny granulitovej fácie – ruly, amfibolity, metaultrabazity a páskované železné rudy (kremeň, hematit, magnetit). Nazvaná podľa lokality Isua v záp. Grónsku.

Zverejnené v novembri 2013.

Isua [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isua