istihsán

Text hesla

istihsán [arab.] — v islame princíp právneho uprednostnenia dovoľujúci výnimku z doslovného (prísnejšieho) výkladu práva v záujme verejného blaha (maslaha) v prípadoch, kde sú možné viaceré riešenia; právny postup uprednostňujúci odklon od rigidného postupu k alternatívnym postupom, ktoré sú v zmysle zachovania spravodlivosti a primeranosti v rozhodnutí. Istihsán je charakteristický pre hanafíovskú právnu školu (šáfi’ovská právna škola tento princíp odmieta) a uplatňuje sa najmä v takých prípadoch, kde by rozhodnutie na základe analógie (kijás) danú osobu poškodilo alebo by bolo v rozpore s vyššími záujmami ummy, pretože podľa Koránu a sunny ťažkosti treba zmierňovať. Istihsán je teda hľadaním efektívnejšieho a v kontexte islamu lepšieho riešenia. Od mudžtahidov si však žiada väčšiu znalosť Koránu a sunny, ako aj podmienok spáchania posudzovaného činu. Využívajú ho prívrženci reforiem súčasného islamského práva.

Zverejnené v novembri 2013.

Istihsán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/istihsan