Ister

Text hesla

Ister [lat.], aj Hister, starogr. Istros — historický názov dolného toku Dunaja. Pre horný a stredný tok (približne po rumunské mesto Orşova) platil latinský názov Danubius (aj Danuvius).

Zverejnené v novembri 2013.

Ister [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ister