Islandsko-faerský chrbát

Text hesla

Islandsko-faerský chrbát — aseizmický sopečný oceánsky chrbát tiahnuci sa v smere severozápad – juhovýchod, formovaný počas rozpínania sa oceánskeho dna severnej časti Atlantického oceána. Budovaný oceánskymi bazaltmi, pod ktorými boli objavené mezozoické sedimenty. Hrúbka litosféry 19 – 43 km.

Zverejnené v novembri 2013.

Islandsko-faerský chrbát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/islandsko-faersky-chrbat