Islanďania

Text hesla

Islanďania

1. vlastným menom Íslendingar — germánsky národ tvoriaci väčšinu obyvateľstva Islandu (295-tis., 2010). Mimo Islandu žijú najmä v USA, Dánsku, Nórsku a Švédsku; celkove asi 400-tis. Islanďania sú potomkami Vikingov zo Škandinávie (najmä z Nórska), ktorí prišli na ostrov v 9. – 10. stor. a zmiešali sa s neskoršími prisťahovalcami z Írska a zo Škótska. Ako národnosť sa sformovali v 11. – 13. stor. a ako novodobý národ na začiatku 20. stor. po ukončení nadvlády Dánov (1380 – 1918). Na začiatku 20. stor. žila asi desatina Islanďanov v mestách, v súčasnosti asi deväť desatín. Vyše polovica obyvateľstva žije v Reykjavíku a v okolitej mestskej oblasti. Stred Islandu je takmer neobývaný. Islanďania sa tradične venujú rybolovu, lovu morského vtáctva a cicavcov a sčasti aj poľnohospodárstvu (chov oviec, koní a dobytka; rastie podiel záhradníctva, na vyhrievanie skleníkov, v ktorých sa pestuje zelenina, kvetiny a tropické ovocie, sa využívajú geotermálne pramene). Islanďania sú prevažne protestanti (88 %), hovoria islandským jazykom (islandčinou);

2. súhrnné označenie všetkého obyvateľstva Islandu bez ohľadu na národnosť a materinský jazyk.

Zverejnené v novembri 2013.

Islanďania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/islandania