Iskăr

Text hesla

Iskăr — rieka v západnom Bulharsku, pravostranný prítok Dunaja; dĺžka 368 km (najdlhšia autochtónna rieka krajiny), rozloha povodia 8 646 km2, priemerný ročný prietok v ústí 54,5 m3/s. Vzniká sútokom Čierneho Iskăra, Ľavého Iskăra a Bieleho Iskăra v pohorí Rila, do Dunaja ústi v blízkosti obce Gigen (v administratívnej oblasti Pleven). Jediná rieka pretínajúca Starú planinu. Tečie dvoma prielomami s pôsobivými krajinnými scenériami a početnými kláštormi. Využívaná energeticky, na Iskăre je najväčšia priehradná nádrž Bulharska poskytujúca vodu hlavnému mestu Sofia (dve tretiny potreby mesta). Dolinou Iskăra prechádzajú železničná trať a automobilová cesta Sofia – Mezdra. Na Iskăre leží niekoľko menších miest, preteká v blízkosti východného okraja Sofie.

Zverejnené v novembri 2013.

Iskăr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iskar