Iskandar Thani

Text hesla

Iskandar Thani, vlastným menom Raja Sulung, ? – 1641 — acehský sultán. Syn pahangského sultána Ahmada Syaha. Po dobytí Pahangu acehským sultánom Iskandarom Mudom (1617) bol spolu s otcom odvlečený na acehský dvor. Tam sa stal adoptívnym synom a neskôr zaťom sultána Iskandara Mudu a bol vymenovaný za jeho následníka (Iskandar Thani = Iskandar Druhý). Počas vlády Iskandara Thaniho (od 1636) došlo k ukončeniu výbojov, v Acehu začalo vznikať významné centrum islamskej učenosti, pôsobil tam ortodoxný islamský učenec Nuruddin ar-Raniri (†1658), ktorý bojoval proti mysticizmu v islame. Pretože Iskandar Thani nemal mužských potomkov, po jeho smrti nastúpila na trón jeho manželka Taj ul-Alam Safiyatuddin Syah (†1675; vládla 1641 – 75), ktorou sa v Acehu začala 60-ročná vláda žien.

Zverejnené v novembri 2013.

Iskandar Thani [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iskandar-thani