Išim

Text hesla

Išim — mesto na juhozápade ázijskej časti Ruska v Ťumenskej oblasti juhovýchodne od Ťumene na Išimskej stepi na ľavom brehu rieky Išim; 65-tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky (výroba poľnohospodárskych strojov, dopravných prostriedkov), textilný, kovoobrábací, potravinársky (mäsový, mlynársky, pivovarnícky). Železničná stanica na trati Jekaterinburg – Ťumeň – Omsk, začiatočný bod automobilovej cesty E22 (najdlhšia európska cesta predĺžená 2002 až do Ázie), letisko.

Založené 1687 ako Korkina Sloboda, 1782 bolo premenované podľa rovnomennej rieky na Išim a získalo štatút mesta. V 18. a 19. stor. centrum rozsiahlej poľnohospodárskej oblasti. Múzeum (1923).

Text hesla

Išim — mesto na juhozápade ázijskej časti Ruska v Ťumenskej oblasti juhovýchodne od Ťumene na Išimskej stepi na ľavom brehu rieky Išim; 65-tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky (výroba poľnohospodárskych strojov, dopravných prostriedkov), textilný, kovoobrábací, potravinársky (mäsový, mlynársky, pivovarnícky). Železničná stanica na trati Jekaterinburg – Ťumeň – Omsk, začiatočný bod automobilovej cesty E22 (najdlhšia európska cesta predĺžená 2002 až do Ázie), letisko.

Založené 1687 ako Korkina Sloboda, 1782 bolo premenované podľa rovnomennej rieky na Išim a získalo štatút mesta. V 18. a 19. stor. centrum rozsiahlej poľnohospodárskej oblasti. Múzeum (1923).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Išim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isim