ISIC

Text hesla

ISIC, angl. International Student Identity Card, Medzinárodný študentský identifikačný preukaz — doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole, uznávaný v 120 krajinách sveta. Držiteľovi umožňuje uplatniť okolo 40-tis. rôznych zliav (doprava, ubytovanie, stravovanie, športové a kultúrne podujatia, poistenie ap.) v rôznych zariadeniach po celom svete. Preukazy vydáva od 1949 medzinárodná nezisková organizácia ISTC (International Student Travel Confederation), od 2006 pod názvom WYSE (World Youth Student and Educational Travel Confederation) pod záštitou UNESCO. Na Slovensku preukazy ISIC od 1996 distribuuje nezisková spoločnosť CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov (angl. CKM Student, Youth and Teacher Services, CKM SYTS).

Zverejnené v novembri 2013.

ISIC [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isic