Ishák

Text hesla

Ishák — v islame syn Ibráhíma (bibl. Abraháma) totožný s biblickým Izákom. Sú o ňom zmienky v Koráne, je uctievaný ako jeden z prvých moslimov.

Text hesla

Ishák — v islame syn Ibráhíma (bibl. Abraháma) totožný s biblickým Izákom. Sú o ňom zmienky v Koráne, je uctievaný ako jeden z prvých moslimov.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Ishák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ishak