Isère

Text hesla

Isère [izér] — rieka v juhových. Francúzsku, ľavostranný prítok Rhôny; dĺžka 286 km, rozloha povodia 11 890 km2, priemerný ročný prietok v ústí 330 m3/s. Pramení v Grajských Alpách, do Rhôny ústi sev. od mesta Valence. Hlavné prítoky: Arc, Drac (ľavostranné), Arly (pravostranný). Na hornom toku početné vodné elektrárne. Splavná 155 km od ústia. Väčšie mestá na Isère: Grenoble, Romans-sur-Isère; lyžiarske stredisko Val d’Isère.

Text hesla

Isère [izér] — rieka v juhových. Francúzsku, ľavostranný prítok Rhôny; dĺžka 286 km, rozloha povodia 11 890 km2, priemerný ročný prietok v ústí 330 m3/s. Pramení v Grajských Alpách, do Rhôny ústi sev. od mesta Valence. Hlavné prítoky: Arc, Drac (ľavostranné), Arly (pravostranný). Na hornom toku početné vodné elektrárne. Splavná 155 km od ústia. Väčšie mestá na Isère: Grenoble, Romans-sur-Isère; lyžiarske stredisko Val d’Isère.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Isère [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isere