Ise monogatari

Text hesla

Ise monogatari, Príbehy z Ise — japonské klasické dielo žánru uta monogatari (príbehy o básňach) pravdepodobne z konca 9. – 2. polovica 10. stor. Pozostáva zo 125 zdanlivo nesúvisiacich epizód a z 209 básní waka, pričom v každej epizóde je vždy jedna alebo viac básní doplnených prozaickými pasážami rôznej dĺžky. Hlavným hrdinom je muž stotožňovaný s básnikom Ariwarom no Narihirom (*825, †880). Dielo obsahuje básne zobrazujúce jeho život od podstúpenia obradu dospelosti až po báseň zloženú na smrteľnej posteli. Jednotlivé epizódy nie sú radené úplne chronologicky, spája ich dôraz na estetický ideál mijabi (vycibrený vkus). Text Ise monogatari s hlavnou témou lásky v rôznych podobách je základom väčšiny neskorších diel japonskej literatúry.

Zverejnené v novembri 2013.

Ise monogatari [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ise-monogatari