Isarco

Text hesla

Isarco [-ko], nem. Eisack — rieka v severnom Taliansku, ľavostranný prítok Adiže; dĺžka 96 km, rozloha povodia 4 202 km2, priemerný ročný prietok v ústí 78 m3/s. Pramení v Brennerskom priesmyku v Alpách, do Adiže ústi južne od mesta Bolzano. Využívaná energeticky. Dolinou rieky vedú dôležité dopravné tepny (Brennerská železnica a diaľnica).

Zverejnené v novembri 2013.

Isarco [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isarco