Iša, Jan

Text hesla

Iša, Jan, 24. 5. 1929 Babice u Rosic, okres Brno-venkov – 27. 9. 2009 Bratislava — slovenský ekonóm českého pôvodu. R. 1952 – 70 pôsobil na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita), 1964 – 2009 externý pracovník Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (dnes Ekonomická univerzita), 1971 – 90 a 1995 – 2009 Ekonomického ústavu SAV; 1986 DrSc. Zaoberal sa vývojom ekonomických teórií, makroekonómiou, ekonómiou menovej integrácie a problémami transformácie slovenskej ekonomiky. Publikoval vo viacerých odborných časopisoch, spoluautor monografie Keynes alebo Friedman? (nem. Keynes oder Friedman?, 1978), autor monografie Koniec keynesovskej revolúcie? (1985). Nositeľ viacerých vyznamenaní.

Zverejnené v novembri 2013.

Iša, Jan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isa-jan