Ísá

Text hesla

Ísá, aj Ísá bin Marjam — v islame predposledný prorok pred Mohamedom; totožný s kresťanským Ježišom Kristom. V Koráne vystupuje v 93 veršoch, označovaný je ako mesiáš (masíh), prorok (nabí), posol (rasúl), požehnaný (mubarrak), zvestovateľ príchodu proroka Mohameda, syn Marjam (→ Mária). Hlásal evanjelium (indžil) a robil zázraky. Moslimovia ho nepovažujú za Božieho syna (t. j. za jednu z troch božských osôb), ale za stelesnené Božie slovo, pretože učenie o Trojici sa prieči moslimskému chápaniu monoteizmu. Podľa Koránu a tradície jeho muky by boli zahanbujúce, preto boli len zdanlivé. Boh ho zachránil tým, že namiesto neho bol ukrižovaný zločinec alebo, podľa inej verzie, sa namiesto neho obetoval jeden učeník. Na základe tejto tradície sa v kresťanských kruhoch už v 2. stor. šírili herézy a apokryfy hlásajúce, že Boží Syn sa len zdanlivo narodil, žil a trpel.

Zverejnené v novembri 2013.

Ísá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/isa