IRU

Text hesla

IRU

1. → Medzinárodná únia cestných dopravcov;

2. → Medzinárodná rómska únia

Text hesla

IRU

1. → Medzinárodná únia cestných dopravcov;

2. → Medzinárodná rómska únia

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

IRU [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iru