Írske more

Text hesla

Írske more — vnútorné more Atlantického oceána medzi ostrovmi Írsko a Veľká Británia; plocha okolo 105-tis. km2, priemerná hĺbka 60 m, maximálna hĺbka 272 m. S oceánom spojené na severe Severným prielivom a na juhu Prielivom svätého Juraja. Početné zálivy, väčšie ostrovy Anglesey, Man, Islay a Jura. Teplota vrchných vrstiev vody od 5 °C v zime do 16,5 °C v lete, salinita 32,0 – 34,9 ‰, výška prílivov od 2,9 m pri pobreží Írska do 10,2 m pri pobreží Veľkej Británie. Rozvinutá námorná plavba a rybolov. Hlavné prístavy: Dublin, Belfast (na ostrove Írsko), Liverpool (na ostrove Veľká Británia).

Zverejnené v novembri 2013.

Írske more [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irske-more