Irodalmiszemle

Text hesla

Irodalmiszemle [-sem-], Irodalmi Szemle — mesačník vydávaný od 1994 na Slovensku v maďarskom jazyku, zameraný na kultúru, umenie a osvetu, najmä na beletristické a literárnovedné práce maďarských spisovateľov na Slovensku.

Zverejnené v novembri 2013.

Irodalmiszemle [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irodalmiszemle