IRNA

Text hesla

IRNA, angl. The Islamic Republic News Agency, Islamská republiková spravodajská agentúra — národná agentúra Iránu. Založená 1934 iránskym ministerstvom zahraničných vecí ako Pars Agency (Perzia), neskôr Pars News Agency (PANA). Prvých šesť rokov pôsobila pod jeho kuratelou a pre domáce médiá, vládu a zahraničné agentúry vydávala domáce i zahraničné správy vo francúzskom a v perzskom jazyku, neskôr podliehala rozličným ministerstvám a úradom. R. 1975 verejná akciová spoločnosť. Od 1981 (po víťazstve iránskej islamskej revolúcie 1979) premenovaná na IRNA. Ako agentúra kontrolovaná štátom je považovaná skôr za politický nástroj ako za objektívny a nezávislý informačný zdroj. Slúži predovšetkým domácim médiám a zahraničným spravodajským agentúram a vydáva spravodajstvo z domova (aktuálne správy, bulletiny, prieskumy verejnej mienky, propagácia islamskej kultúry a islamského sveta všeobecne a i.) i zo zahraničia (on-line textové a obrazové správy). Na internete má napr. aj perzskú, arabskú a anglickú webovú stránku.

Zverejnené v novembri 2013.

IRNA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irna