Irmingerovo more

Text hesla

Irmingerovo more — okrajové more v severnej časti Atlantického oceána medzi Grónskom a Islandom, Dánskym prielivom je na severe spojené s Grónskym morom; dĺžka 480 km, šírka 290 km, rozloha okolo 800 000 km2. More je významnou oblasťou lovu ryby druhu Sebastes norvegicus (ľudovo sebastes červený, taktiež okúnik zlatavý).

Je nazvané podľa dánskeho námorného dôstojníka a ministra námorníctva Carla Ludviga Christiana Irmingera (*1802, †1888).

Zverejnené 14. marca 2022. Aktualizované 8. februára 2022.

Irmingerovo more [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irmingerovo-more