irisová tlač

Text hesla

irisová tlač, aj írisová tlač — tlač, pri ktorej sa v jednej tlačovej jednotke z jednej farebnice prenáša niekoľko pestrých farieb, ktoré sa vzájomne prelínajú (dúhová tlač), a vytvárajú tak ďalšie tóny. Irisová tlač sa uplatňuje napr. na bankovkách, preukazoch a dokumentoch, kde sťažuje ich falšovanie.

Zverejnené v novembri 2013.

Irisová tlač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irisova-tlac