irigo-

Text hesla

irigo- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom výplach, výplachový.

Text hesla

irigo- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom výplach, výplachový.

Zverejnené v novembri 2013.

Irigo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irigo