irido-

Text hesla

irido- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom iris, dúhovka.

Text hesla

irido- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom iris, dúhovka.

Zverejnené v novembri 2013.

Irido- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irido