IREX

Text hesla

IREX, angl. International Research and Exchanges Board — medzinárodná nezisková organizácia zameraná na podporu vzdelávania, mediálnej nezávislosti a občianskej spoločnosti založená 1968 s centrálou vo Washingtone (USA). Prostredníctvom grantových programov pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Jej partnerská organizácia IREX Europe so sídlom v Lyone (Francúzsko) a s kanceláriami v 17 krajinách Európy, Ázie a Afriky sa orientuje na bývalé štáty Sovietskeho zväzu, na Balkán a Blízky východ. IREX založili najvýznamnejšie americké univerzity a nadácie s cieľom riadiť výmeny študentov, vedcov a výskumníkov s vtedajším Sovietskym zväzom a štátmi východného bloku, neskôr podporu slobodného vedeckého výskumu a formovanie lídrov rozšírili aj na iné krajiny. IREX dodnes spolupracuje v USA s partnerskými univerzitami. Medzi jeho donorov patria o. i. Medzinárodný menový fond, Svetová banka, UNESCO a Rozvojový program Spojených národov. Na Slovensku sa angažoval najmä prostredníctvom svojho programu ProMedia, keď sa podieľal na vypracovaní kritickej analýzy návrhu mediálneho zákona z 1996 a novely zákona o voľbách z 1998, organizoval marketingové školenia pre rozhlasové a televízne stanice na zvýšenie ziskov z reklamy a na zvýšenie podielu na trhu, počas volebnej kampane 1998 vydal internetovú príručku o právach a povinnostiach novinárov podľa medzinárodného a slovenského práva.

Zverejnené v novembri 2013.

IREX [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irex