Irene

Text hesla

Ireneasteroid č. 14 objavený 19. mája 1851 Johnom Russellom Hindom (*1823, †1895) v Londýne. Patrí k veľkým asteroidom hlavného pásu, priemer 182 km, obežná doba 4,16 roka, veľká polos dráhy 2,58 AU, sklon roviny dráhy k rovine ekliptiky 9,1°. Nazvaný podľa jednej z Hór, gréckej bohyne Eiréné.

Zverejnené v novembri 2013.

Irene [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/irene