iredenta

Text hesla

iredenta [tal.] —

1. skrátené označenie → iredentizmu;

2. označenie kompaktne žijúcej národnostnej menšiny, ktorej existencia a aktivity v tom-ktorom štáte, kde dominuje iné etnikum, sa vnímajú ako legitimizácia iredentistických požiadaviek (napr. Maďari v Sedmohradsku). Líši sa od diaspóry, v ktorej menšina žije rozptýlene.

Zverejnené v novembri 2013.

Iredenta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iredenta