Iračania

Text hesla

Iračania — súhrnné označenie obyvateľstva Iraku (37 mil., 2016). Najpočetnejší sú Arabi (okolo 65 %; žijú najmä v strednej a južnej časti štátu; svojou jedinečnou kultúrou sa z nich vyčleňujú takzvaní Mokraďoví Arabi, arabsky Arab al-Ahvár, známi aj ako Madáni, pokladajúci sa za potomkov Sumerov, obývajúci v počte asi 20 – 50-tis. oblasť mokradí južne od mesta Amára a juhovýchodne od mesta Násiríja okolo rieky Šatt al-Arab), menšiny tvoria Kurdi (23 %; najmä v autonómnom regióne Kurdistan – Harémí Kurdistán), Turkméni (aj Irackí Turkméni, Turkomani; 7 %), Turci a Asýrčania (sever krajiny), Peržania, Arméni a Čerkesi (veľkomestá). Väčšinovým náboženstvom je islam (99 %; z toho až 59 % šíiti, zvyšok sunniti), menej zastúpené sú kresťanstvo (0,8 %; najmä Chaldejsko-katolícka cirkev a Asýrska cirkev Východu – úplný názov Svätá apoštolská katolícka asýrska cirkev Východu) a ostatné náboženstvá (0,2 %; jezídizmus, bahaizmus, mandejizmus a i.). Úradnými jazykmi sú arabčina a kurdčina, regionálnymi asýrčina a turkménčina (turkomančina).

Zverejnené v novembri 2013.

Iračania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iracania