IPTC

Text hesla

IPTC, angl. International Press Telecommunications Council — medzinárodné združenie významných svetových spravodajských agentúr, vydavateľov novín a predajcov založené 1965 so sídlom v Londýne. Zameriava sa na vývoj a vydávanie technických noriem pri výmene spravodajských údajov. V súčasnosti združuje viac ako 50 firiem, organizácií a zoskupení z celého sveta. Rada sa schádza najmenej 3-krát do roka.

Zverejnené v novembri 2013.

IPTC [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iptc