IPS

Text hesla

IPS, angl. Inter Press Service, Agentúra tretieho sveta — mediálna agentúra založená 1964 v Ríme ako neziskové medzinárodné družstvo novinárov s cieľom prekonať nedostatočnú výmenu informácií medzi Európou a rozvojovými štátmi. R. 1994 sa pretvorila na medzinárodnú neziskovú a neštátnu asociáciu Inter Press Service International Association s ústredím v Ríme, v rámci ktorej bola 2005 založená Spravodajská agentúra IPS (IPS International News Agency) s cieľom eliminovať informačnú diskrimináciu chudobných krajín poskytovaním spravodajstva, ktoré by vysvetľovalo vplyv globálnych procesov na jednotlivcov a komunity v najchudobnejších regiónoch, nabádalo novinárov, mediálne organizácie a občiansku spoločnosť využívať komunikačné nástroje IPS a zaangažovalo občiansku spoločnosť, medzinárodné inštitúcie, politikov i jednotlivcov do dialógu o budovaní lepšieho sveta. Úlohou regionálnych centier agentúry (IPS International Organization South Africa v Južnej Afrike; IPS Asia Pacific Foundation v Tichomorí; IPS Europa v Európe; IPS Inter Press Service Latin America v Južnej Amerike; IPS Inter Press Service North America v Severnej Amerike) a stĺpčekovej služby (IPS Columnist Service) je zabezpečovať nezávislé spravodajstvo z regiónov, prekladať spravodajstvo IPS do miestnych jazykov, a prostredníctvom domácich médií ho tak sprístupňovať miestnemu obyvateľstvu, ako aj zhromažďovať finančné prostriedky na rozličné projekty. Ku klientom IPS patria aj OSN a EÚ.

Zverejnené v novembri 2013.

IPS [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ips