IPRA

Text hesla

IPRA, angl. International Public Relations Association — medzinárodné združenie pre public relations (vzťahy s verejnosťou). Založené 1955 v Londýne s cieľom podporovať výmenu informácií medzi členskými subjektmi, a zvyšovať tak kvalitu ich profesionálnej i etickej činnosti prostredníctvom etického, tzv. Aténskeho kódexu IPRA. Združuje viac ako tisíc členov zo 60 krajín. Svetový kongres IPRA sa uskutočňuje každé tri roky. Od 1990 organizuje celosvetovú súťaž kampaní public relations IPRA Awards, na ktorej medzinárodná porota ako najvyššie ocenenie udeľuje Golden World Awards IPRA.

Zverejnené v novembri 2013.

IPRA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipra