ipon

Text hesla

ipon [jap.] — v zápase džuda slovné vyhlásenie rozhodcu (spolu so zdvihnutím ruky), ktoré znamená, že súťažiacemu sa podarilo urobiť víťazný športový úkon (chvat) a získať najvyšší možný počet bodov, a tým celkové víťazstvo v zápase (jap. ipon = víťazstvo).

Zverejnené v novembri 2013.

Ipon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipon