Ipeľské Úľany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Ipeľské Úľany, maď. Ipolyfödémes — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny, 330 m n. m.; 271 obyvateľov (2023), 19,3 % slovenskej, 78,5 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované mladotreťohornými andezitickými tufmi a tufitmi, má vrchovinný reliéf, je čiastočne odlesnené, vo vyšších nadmorských výškach sú rozsiahle porasty prevažne dubových lesov.

Ipeľské Úľany sú cestou III. triedy spojené so susednými obcami Plášťovce a Kleňany.

Obec je písomne doložená v roku 1259 ako Fedes, 1260 Ffedemes, Fedemes, Fedemus, 1349 Fedemus, 1350 Fedmus, Fedemus, 1373 Fedemes, Fedemus, 1416 Fedemes, 1427 Fedemes, v rokoch 1475, 1519 Ffedemes, v roku 1773 Födémes, 1786 Födemesch, 1808 Födémes, Fedýmeš, v rokoch 1863 – 1913 Ipolyfödémes, 1920 – 38 Fedýmeš, Födémes, 1938 – 45 Ipolyfödémes, 1945 – 48 Fedýmeš, Födémes, v roku 1948 Ipeľské Úľany.

Patrila zemanom z rodu Huntovcov, neskôr kláštoru v Šahách, od roku 1482 jej časť Horvátovcom. V polovici 16. stor. bola zničená Turkami, po roku 1552 bola založená nová obec. Patrila viacerým zemepánom, v 18. stor. Smrečániovcom, v 19. stor. Koburgovcom, Liptaiovcom, Cronyovcom a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, včelárstvom a prácou v lesoch. V rokoch 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol svätého Michala archanjela (barokový, 1757, opravovaný v 2. polovici 19. stor. a na konci 20. stor.), v extraviláne zrúcaniny románskeho kostolíka (13. stor., prestavaný v 15. stor., zanikol v 2. polovici 16. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 11. januára 2024.

Ipeľské Úľany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ipelske-ulany