iono-

Text hesla

iono- [jo-; gr.] — prvá časť zložených slov s významom ión, iónový.

Text hesla

iono- [jo-; gr.] — prvá časť zložených slov s významom ión, iónový.

Zverejnené v novembri 2013.

Iono- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iono