ionizačná teplota

Text hesla

ionizačná teplota [jo-] — astron. teplota v atmosfére hviezdy určená z pomeru počtu atómov vo dvoch ionizačných stupňoch daného prvku (→ Sahova rovnica). Je jedným z možných odhadov teploty v atmosfére hviezdy získaných zo spektroskopických pozorovaní.

Text hesla

ionizačná teplota [jo-] — astron. teplota v atmosfére hviezdy určená z pomeru počtu atómov vo dvoch ionizačných stupňoch daného prvku (→ Sahova rovnica). Je jedným z možných odhadov teploty v atmosfére hviezdy získaných zo spektroskopických pozorovaní.

Zverejnené v novembri 2013.

Ionizačná teplota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ionizacna-teplota