iónik

Text hesla

iónik [jó-; gr.] — v časomernom veršovom systéme (→ antický časomerný veršový systém) štvorslabičná (šesťmórová) stopa zložená z dvojice dlhých a krátkych slabík, a to v poradí buď — — U U (zostupný iónik), alebo U U — — (vzostupný iónik).

U Slovákov dokonálé a ke každéj

U U — — / U U — — /U U — —

Veci súcé, v umelosťách a ve dávních

U U — — / U U — — / U U — —

I novotních dobre zbehlé jazikoch včil hlavi najďeš.

U U — — / U U — — / U U — — / U U — U

(J. Hollý: Na K. R.)

Zverejnené v novembri 2013.

Iónik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ionik