iofóbia

Text hesla

iofóbia [jo-; gr.] — chorobný strach z jedov alebo z otravy jedmi.

Text hesla

iofóbia [jo-; gr.] — chorobný strach z jedov alebo z otravy jedmi.

Zverejnené v novembri 2013.

Iofóbia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iofobia