Ióannés Malalas

Text hesla

Ióannés Malalas [jó-], genitív Ióanna Malala, asi 491 Antiochia, dnes Antakya, Turecko – asi 578 Konštantínopol — byzantský kronikár. O jeho živote nie sú žiadne doklady, podľa priezviska bol Sýrčan a zrejme advokát (v sýrčine melel = rétor). Zakladateľ literárnohistoriografického žánru svetových kroník, ktoré mali za cieľ poučiť aj pobaviť mníchov, resp. širšie spoločenské vrstvy. Jeho Kronika (Chronografia, 18 kníh), ktorá zachytáva dejiny sveta od stvorenia cez biblickú históriu a orientálne ríše až po Rímsku a Byzantskú ríšu do konca vlády Justiniána I. Veľkého (565), má však väčšiu literárnu ako historickú hodnotu. Ióannés Malalas často cituje, nie však z prvej ruky, je lojálny k cirkvi a dvoru, má rád kuriozity, paradoxy a mýty, dáva prednosť prvkom hovorovej reči. Jeho dielo však inšpirovalo byzantskú spisbu až do 10. stor., stredovekých latinských letopiscov a cez preklady aj slovanskú kronikársku tvorbu.

Zverejnené v novembri 2013.

Ióannés Malalas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ioannes-malalas