inzultácia

Text hesla

inzultácia [lat.] — napadnutie, zneuctenie, urážka.

Text hesla

inzultácia [lat.] — napadnutie, zneuctenie, urážka.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inzultácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inzultacia