invertný motor

Text hesla

invertný motor, aj visutý motor — radový motor s valcami obrátenými hlavami smerom nadol; valce sú pod kľukovým hriadeľom. Výhodou invertného motora v prípade leteckého motora je, že os jeho vrtule je bližšie k hornému obrysu trupu lietadla, vďaka čomu možno zmenšiť výšku podvozka.

Popis ilustrácie

Invertný motor, umiestnenie motora v lietadle

Text hesla

invertný motor, aj visutý motor — radový motor s valcami obrátenými hlavami smerom nadol; valce sú pod kľukovým hriadeľom. Výhodou invertného motora v prípade leteckého motora je, že os jeho vrtule je bližšie k hornému obrysu trupu lietadla, vďaka čomu možno zmenšiť výšku podvozka.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Invertný motor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/invertny-motor