invariabilita

Text hesla

invariabilita [lat.] — nemennosť, nepremennosť; opak: premenlivosť, variabilita.

Text hesla

invariabilita [lat.] — nemennosť, nepremennosť; opak: premenlivosť, variabilita.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Invariabilita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/invariabilita