intracelulárny vírus

Text hesla

intracelulárny vírus [lat.] — vnútrobunkový vírus, ktorý v experimente in vitro po rozmnožení v bunkovej kultúre ešte neopustil infikovanú bunku. Opak: extracelulárny vírus.

Text hesla

intracelulárny vírus [lat.] — vnútrobunkový vírus, ktorý v experimente in vitro po rozmnožení v bunkovej kultúre ešte neopustil infikovanú bunku. Opak: extracelulárny vírus.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 12. februára 2018.

citácia

Intracelulárny vírus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intracelularny-virus